قرآن برای کودکان
دسته‌بندی نشده

تصویر سازی فوق العاده اپ

یکی از مهمترین مراحل پیش تولید، رسیدن به سبک تصویرسازی های
مورد نیاز برای این کار بود که چارچوب آن با رصد محصولات موفق
حوزه کودک و مشورت با افراد صاحب نظر در این حیطه، بدست آمد.
در زیر به برخی از فاکتورهای بدست آمده برای تولید تصاویر این کار،
اشاره م یکنیم:
1. انتخاب و تولید فضای فانتزی
2. قابلیت برقراری ارتباط برای مخاطبان غیرفارسی مخصوصاً دو طیف
عربی و غربی
3. استفاده از اصل «سادگی »، چه در فضاسازی ها و چه در کاراکترها
4. ترسیم فضاهای بکگراند به نحوی که مخلّ کاراکترهای داستان نباشند
5. تمرکز بر «کلیات » هر فریم و ساخت یک «کل واحد و هماهنگ »
6. تمرکز اطلاعات مهم تصویری در میانۀ قاب
7. تمرکز بر درآوردن احساسات کاراکترهای داستان
8. تداوم بصری کاراکترهای داستان و فضاهای مشترک
9. تنوع بصری داستا نهای پشت سر هم
10 . استفاده از رن گهای اصلی، شارپ و جذاب
11 . عدم استفاده از اشباع رنگی بالا؛ به دلیل خسته شدن چشم کودک
12 . استفاده از یک تصویرساز ثابت برای تمامی داستان ها
13 . ارزیابی فریم ها، توسط مدیر هنری و سنجش یکدستی و زیبایی بصری