قرآن برای کودکان
دسته‌بندی نشده

قرآن برای کودکان

برنامه تعاملی بر بستر تلفن همراه است که بسیاری از داستانهای قرآن را با زبانی ساده و مصور برای کودکان روایت میکند.